Биболетова – 8 класс – Рабочая тетрадь – Часть 3 – Раздел 4 – Упражнение 4

Открыть всю книгу

Переведите предложения, (см. упр. 56 на стр. 74 учебника)
1. No matter who it is, tell them I am busy.
2. No matter what they tell you, don’t believe them.
3. No matter how late you come, call me.
4. No matter where you go, I will go with you.
5. No matter when you ask for help, I will help you.

Открыть всю книгу