I Like the Flowers с ВИДЕО. Песенка поможет запомнить английские слова.


I Like the Flowers.  i_like_the_flowers.jpg 
Песенка поможет запомнить английские слова. Эта простенькая песенка за­кладывает фундамент для будущих знаний. 
I like the flowers
I like the daffodils
I like the mountains
I like the rolling hills
I like the fireside
When the lights are low
Boom de-ah-da
Boom de-ah-da
Boom de-ah-da
Boom de-ah-da
{flvremote}http://www.english-globe.ru/movies/I Like the Flowers.flv{/flvremote}